Jelentkezés PÁV vizsgálatra

Az pályaalkalmassági vizsgálatok aktuális díja IDE kattintva található.

2023 szeptemberétől az elektronikus felületen megváltozott a jelentkezés folyamat, kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat!
Interneten kizárólag PÁV I., II., III. vizsgálatokra tud jelentkezni és díjfizetés után időpontot foglalni.
PÁV IV-es vizsgálatra (amennyiben az ötödik sikertelen forgalmi vizsgáját követően kíván jelentkezni) a területileg illetékes KAV ügyfélszolgálaton adja le jelentkezését.
A fentiektől eltérő esetekben kérjük hívja fel ügyfélszolgálatunkat.

 

A jelentkezés, díjfizetés és időpontfoglalás folyamata az elektronikus felületen

1. JELENTKEZÉS 
A szükséges adatok megadása után a „Küldés” gomb megnyomásával véglegesítse jelentkezését. Amennyiben nem adott meg e-mail címet, a jelentkezési lapot mentse le magának! Ha megadta e-mail címét, a jelentkezési lapot megkapja e-mailben, nem szükséges letöltenie azt!

2. REGISZTRÁCIÓ
Kizárólag a jelentkezési lap beküldése után lehetséges (ehhez szüksége lehet a jelentkezési lap adataira is), mert a díjfizetést és az ezt követő időpontfoglalást csak ezután kezdeményezheti.

3. DÍJFIZETÉS
Kizárólag a jelentkezés és regisztráció után lehetséges.

4. IDŐPONTFOGLALÁS

Amennyiben az elektronikus űrlap kitöltésével egyidejűleg nem tud fizetni, kizárólag banki átutalást fogadunk el!


A jelentkezés menete banki átutalás esetén

1. JELENTKEZÉS
A szükséges adatok megadása után a „Küldés” gomb megnyomásával véglegesítse jelentkezését. Amennyiben nem adott meg e-mail címet, a jelentkezési lapot mentse le magának! Ha megadta e-mail címét, a jelentkezési lapot automatikusan megkapja e-mailben, nem szükséges letöltenie azt!

2. REGISZTRÁCIÓ
Kizárólag a jelentkezési lap beküldése után lehetséges, ehhez szüksége lehet a jelentkezési lap adataira is!

3. DÍJFIZETÉS
A vizsgálat díját a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003- 21463062-00000000 számú számlaszámára fizesse be! Az átutalási megbízás közlemény rovatába a jelentkezéskor kapott azonosítót írja be (J/K-…../2024).

4. IDŐPONTFOGLALÁS
Az átutalást követő 2-3 munkanap elteltével az „Ügykezelés/Pénzügyek” menüpont alatt tudja megtekinteni, hogy befizetése beérkezett-e gyűjtőszámlájára.
Időpontot az összeg beérkezése után tud foglalni.

 

Elektronikus jelentkezés PÁV vizsgálatra

Kérjük, az időpont foglalásánál vegye figyelembe a lenti tájékoztatót!

 

Vizsgálati időpont lemondása

A vizsgálati időpont a kitűzött időpont előtt minimum 5 munkanappal díjmentesen lemondható, 5 munkanapon belüli lemondás esetén azonban a befizetett díj nem jár vissza! Az időpont lemondását Ön tudja elvégezni az elektronikus felületen. Amennyiben törli az időpontját, a vizsgálati díj visszakerül gyűjtőszámlájára. Ezután tud új időpont foglalni. Időpont törlésre és új időpont foglalására egy díjért két alkalommal lesz lehetősége. Ezután újabb időpont foglalása kizárólag újabb jelentkezési folyamat és díjfizetés után lehetséges (tehát ha csütörtökre van időpontja, akkor azt hétfőn még díjmentesen lemondhatja, kedden már nem).

Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 5. munkanapig nem kerül sor, és/vagy Ön a kitűzött vizsgálati időpontban nem jelenik meg, a díj visszatérítésére kizárólag a Vizsgaközpont által e tárgykörben kiadott szabályzatban foglaltak alapján jogosult. 

 „Amennyiben az ügyfél a jogvesztő határidőt – kitűzött időpont előtti 5. munkanap - elmulasztja, vagy a vizsgálaton a kitűzött időpontban nem jelenik meg, részére a vizsgálati díj kitűzött időponttól számított 8 naptári napon belül írásban előterjesztett igazolási kérelem alapján fizethető vissza. A kérelmet postai úton a 1438 Budapest Pf.: 477 címre küldött levélben, vagy a pavig@kavk.hu címre küldött emailben lehet előterjeszteni. A határidő számítása tekintetében a postai küldemény feladásának, illetve az email levelező rendszer által rögzített megérkezésének időpontja az irányadó. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát igazolják, továbbá csatolni kell a kérelemben leírtakat hitelt érdemlően alátámasztó dokumentumokat, (például orvosi igazolás vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolás vagy hatóság, közlekedési, személyszállító közszolgáltató által kibocsátott igazolás). Az előbbiek hiányában a Vizsgaközpont hiánypótlást nem kér, az ügyfél mulasztása önhibának minősül, részére a vizsgálati díjat visszafizetni nem lehet. Méltányosságot csak új időpont biztosításával lehet gyakorolni. Az igazolási kérelem benyújtásának 8 napos határideje jogvesztő, melynek értelmében a határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.”