Vasúti díjtáblázat


Fontosabb tudnivalók


A megrendelt eljárások, szolgáltatások és vizsgák végrehajtásának teljesítését a vizsgaközpont csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi.

A díjakat a vizsgára való jelentkezésig az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni a „VASÚT” szót, és azt, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen eljáráshoz, szolgáltatáshoz, illetve vizsgához kapcsolódik (eljárás, szolgáltatás, illetve vizsga típusát, pénzügyi kódszámát).

Egyéni (magánszemély) befizető, költségviselő esetén a befizető nevén kívül fel kell tüntetni számlázási címét is.

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig az eljárásokkal, szolgáltatásokkal, továbbképzésekkel, illetve vizsgákkal kapcsolatban a vizsgaközpont nem vesz figyelembe.

A vizsgadíjak befizetésének elszámolása és annak számlázása az alábbiak szerint történik:

Egy online bejelentésben – a vizsgázók által fizetett vizsgadíjak kivételével – egy költségviselő adható meg. Az elsőként megadott költségviselőhöz nem tartozó vizsgák az online bejelentésből törlésre kerülnek. A vizsgadíjak teljes összegét a bejelentésben feltüntetett költségviselőnek kell megfizetnie. Ha a megadott költségviselő a vizsgadíjakat hiányosan, vagy nem fizeti meg, azok kiegészítésére, illetve megfizetésére is kizárólag a megadott költségviselőnek van lehetősége. Más – nem a megadott költségviselő – által történő befizetéseket a bejelentésben szereplő vizsgákkal kapcsolatban figyelembe venni nem áll módunkba. A számla kizárólag a bejelentésben megadott költségviselő nevére kerül kiállításra.

A vizsgázók által fizetett vizsgadíjak esetén a számlázás vizsgázónként egyénileg történik. A számla kiállításához szükség van a befizető nevére és számlázási címére.

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjak


A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák díjai

 

Általános szakmai ismeretek modul vizsga 9000 Ft
Vasúti járműismeret kategória modul vizsga 6000 Ft
Vasúti járműismeret típusismereti modul vizsga 1000 Ft
Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga 9000 Ft
Vasúti pályahálózat ismeret vonalismereti modul vizsga 1000 Ft
Vasúti pályahálózat ismeret állomásismereti modul vizsga 1000 Ft
Vezetési gyakorlat modul vizsga 6000 Ft
Integrált alapvizsga 18 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák első javítóvizsgájának díja 0 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák további javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga alapvizsgájának díjával -

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák díjai

 

A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga 9000 Ft
Elméleti vasútszakmai oktató vizsga 50 000 Ft
Gyakorlati vasútszakmai oktató vizsga 50 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák első javítóvizsgájának díja 0 Ft
A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó alapvizsgák további javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga alapvizsgájának és részalapvizsgájának díjával  -
Elméleti vasútszakmai oktató alapvizsgák további javítóvizsgájának díja 10 000 Ft
Gyakorlati vasútszakmai oktató alapvizsgák további javítóvizsgájának díja 10 000 Ft

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja

 

Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga 8000 Ft
Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsgája első javítóvizsgájának díja 0 Ft
Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsgája további javítóvizsgájának díja 8 000 Ft

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja

 

A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga 8000 Ft
A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó eltérés alapvizsga első javítóvizsgájának díja 0 Ft
A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó eltérés alapvizsga további javítóvizsgájának díja 8 000 Ft

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja

 

Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) 25 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja 0 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül) 12 000 Ft

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja

 

Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) 20 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja 0 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül) 12 000 Ft

 

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák díja

 

Soron kívüli időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) 27 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag / a vizsgák számától függetlenül) 12 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag / a vizsgák számától függetlenül) 12 000 Ft

 

Okiratok kiállításának díja

 

Jegyzőkönyv, igazolás másodlat, másodlat kiállításának díja 2000 Ft
Tanúsítványok (vasúti járművezetői tanúsítvány, egyéb tanúsítvány) kiállításának díja 5000 Ft

 

Rendelkezésre állási díj

 

Rendelkezésre állási díj (a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendben meghatározott esetekben) 5000 Ft

 

Vizsgaeredmény statisztika készítés

 

Az első 10 dolgozatig 50 000 Ft
Minden további megkezdett 10 dolgozatonként 50 000 Ft