MATRÓZ (UNIÓS)

A matróz képesítéssel minden olyan belvízi vízi járművön, amelynek hajóbizonyítványában a személyzet összetételét meghatározó pontban szerepel matróz munkakör, az e képesítéssel ellátható.

Az uniós matróz képesítés megadásának minimumkövetelményei

Uniós matróz képesítő bizonyítvány annak részére állítható ki, aki:

 • legalább a 17. életévét betöltötte, és 
 • a hajózási hatóság által jóváhagyott, legalább két év időtartamú, az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelményeken alapuló, jóváhagyott képzési programot végzett el, melynek részeként legalább 90 nap hajózási időt teljesített, vagy
 • legalább a 18. életévét betöltötte, és
 • a hajózási Vizsgaközpont vagy jóváhagyott képzési programmal rendelkező képzőszerv által szervezett, a Vizsgaközpont által lebonyolított képesítő vizsgán vett részt, ami igazolja, hogy megfelel az adott üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 3.mellékletében meghatározott követelményeknek, és 
 • legalább 360 nap hajózási idővel rendelkezik, vagy 
 • legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik és igazolni tud legalább 250 olyan napot, amelynek során a kérelmező tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként szerzett munkatapasztalatot, vagy
 • a hajózási hatóság által jóváhagyott legalább kilenc hónap időtartamú jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelményeken alapult, amelynek részeként legalább 90 nap hajózási idővel rendelkezik és
  • -> a jóváhagyott képzési programra történő jelentkezés előtt szerzett legalább ötéves munkatapasztalattal rendelkezik, vagy
  • -> a képzési programra történő jelentkezést megelőzően, tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalatot szerzett, vagy
  • -> a jóváhagyott képzési programra történő jelentkezést megelőzően, legalább hároméves időtartamú szakképzési programot végzett el.

A Vizsgaközpont által lebonyolított matróz vizsgán a matróz kompetenciáinak és képességeinek ellenőrzése elméleti és gyakorlati vizsgán történik.

A Vizsgaközpont által lebonyolított vizsgára való jelentkezéshez szükséges feltételek:

 • személyazonosság igazolása
 • az előírt képzési program teljesítésének és/vagy az előírt hajózási idő meglétének igazolása
 • a teljes vizsgadíj befizetése

Vizsgatárgyak:

Matróz képesítés uniós matróz képesítésre cserélése:

A 2022. január 18. előtt megszerzett matróz képesítés helyett akkor jegyezhető be a hajós szolgálati könyvbe uniós matróz képesítés, ha a kérelmező rendelkezik legalább 540 nap hajózási idővel, amelyből legalább 180 napot belvízi hajózásban töltött.

A minimális hajózási idő helyett legfeljebb 360 nap hajózási idővel kevesebb időt is el kell fogadni, ha a kérelmező olyan képzés sikeres elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, amelyet a hajózási hatóság elismert, és amely igazolja, hogy a kérelmező egy gyakorlati navigációs munkát is magában foglaló speciális belvízi hajózási képzést végzett el. Az elfogadható kevesebb idő mértéke legfeljebb a speciális képzés időtartamának megfelelő lehet. Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett gyakorlatszerzésre fordított időt el kell fogadni.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

A matróz uniós képesítés hajós szolgálati könyvebe történő bejegyzéséhez szükséges egészségi alkalmasság, a belvízi hajósok vizsgálatára jogosult orvos által kiállított érvényes orvosi igazolással igazolható. Az orvosi igazolás keltezése nem lehet korábbi, mint az uniós képesítő bizonyítvány kérelmezését megelőző három hónap.
A matróz képesítés időbeli hatálya az előírt következő orvosi vizsgálat napjáig tart.

Jelentkezés vizsgára >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>

Képesítés bejegyzése a szolgálati könyvbe >>